çalıştı 1
Teacher Tolerance Scale: Validity and Reliability Study

Teacher Tolerance Scale: Validity and Reliability Study

8775072
Ulusal
Hakemli
Türk Eğitim İndeksi, INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), Index Copernicus
Teacher Tolerance Scale: Validity and Reliability Study
TANHAN FUAT, KASAP SÜLEYMAN, ÜNSAL FIRAT, MUHAMMED Honer İbrahim
Siirt Eğitim Dergisi
İngilizce
12
2021
1
2
30
48
2791-870X
Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
7635581
2024-01-03 19:15:03
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sedder/issue/67464/1039950