çalıştı 1
"Cumhuriyet’in Geçmiş Tahayyülü Bağlamında Modernleşme ve Tarihyazımı" , Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı

"Cumhuriyet’in Geçmiş Tahayyülü Bağlamında Modernleşme ve Tarihyazımı" , Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı

8768468
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
"Cumhuriyet’in Geçmiş Tahayyülü Bağlamında Modernleşme ve Tarihyazımı" , Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı
GENCER SEDAT
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
10
2023
1
20
1300-9435
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
7627637
2024-01-07 22:05:48
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/80623/1361797