çalıştı 1
ALAN PATON’IN “AĞLA SEVGİLİ YURDUM” ROMANINDA HEGEMONYA VE DİN

ALAN PATON’IN “AĞLA SEVGİLİ YURDUM” ROMANINDA HEGEMONYA VE DİN

8765851
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
ALAN PATON’IN “AĞLA SEVGİLİ YURDUM” ROMANINDA HEGEMONYA VE DİN
KIZILTAŞ ŞAHİN
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2023
2149-0643
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>İngiliz Dili ve Edebiyatı
7624486
2024-01-03 11:45:23
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kausbed/issue/81453/1364174