çalıştı 1
Serap Sunay, Hemşinli Mehmed Ali Paşa: Tanzimat Muhalifi ve Hanedan Damadı

Serap Sunay, Hemşinli Mehmed Ali Paşa: Tanzimat Muhalifi ve Hanedan Damadı

8760988
Uluslararası
Hakemli
AHCI
Serap Sunay, Hemşinli Mehmed Ali Paşa: Tanzimat Muhalifi ve Hanedan Damadı
ÇAKMAK HASAN ALİ
Osmanlı Araştırmaları
Türkçe
11
2023
62
62
365
369
0255-0636
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yakın Çağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Osmanlı Tarihi>Osmanlı Tarihi> Hemşinli Mehmed Ali Paşa
7618600
2024-01-02 22:52:20
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oa/issue/81160/1398870