çalıştı 1
Şirvanizade Mehmed Rüşdü Paşa’nın Amasya Sürgünü Sırasında Sadık Paşa'ya Gönderdiği Mektuplar (1871-1872)

Şirvanizade Mehmed Rüşdü Paşa’nın Amasya Sürgünü Sırasında Sadık Paşa'ya Gönderdiği Mektuplar (1871-1872)

8760871
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Şirvanizade Mehmed Rüşdü Paşa’nın Amasya Sürgünü Sırasında Sadık Paşa'ya Gönderdiği Mektuplar (1871-1872)
ÇAKMAK HASAN ALİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Türkçe
12
2023
50
125
156
1302-4787
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yakın Çağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Osmanlı Tarihi>Osmanlı Tarihi>Şirvanizade Mehmed Rüşdü Paşa, Mahmud Nedim Paşa, Ali Paşa, Yusuf İzzeddin Efendi, Sadık Paşa
7618512
2024-01-02 22:45:37
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3326823