Türkiye Florası için Yeni Bir Kayıt: Rhynchocorys maxima Richt. ex Stapf (Kafkas Filburnu) (Orobanchaceae)

8751315
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Türkiye Florası için Yeni Bir Kayıt: Rhynchocorys maxima Richt. ex Stapf (Kafkas Filburnu) (Orobanchaceae)
YILMAZ SANCAR PELİN, KÜRŞAT MURAT, DEMİRPOLAT AZİZE, CİVELEK ŞEMSETTİN, KIRBAĞ SEVDA
Bağbahçe Bilim Dergisi
Türkçe
12
2023
10
3
319
325
2148-4015
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
7607048
2024-01-08 11:13:22
Özgün Makale
http://edergi.ngbb.org.tr