Moderator Effect of Innovative Work Behavior on the Relationship Between Perceived Employee Performance and Firm Performance

8725299
Ulusal
Hakemli
Emerging Sources Citation Index
Moderator Effect of Innovative Work Behavior on the Relationship Between Perceived Employee Performance and Firm Performance
ÇİÇEK BERAT, IŞIK METİN
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Türkçe
1
2019
14
3
712
1306-6730
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi>Perceived Employee Performance, Firm Performance, Innovative Work Behaviour, Logistics Sector, TRB-2 Region
7575869
2023-12-29 12:07:07
Özgün Makale