çalıştı 1
Investigation of Site Characterization and Vulnerability in Antakya (Turkey) under Basin Effect

Investigation of Site Characterization and Vulnerability in Antakya (Turkey) under Basin Effect

8724258
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Investigation of Site Characterization and Vulnerability in Antakya (Turkey) under Basin Effect
BÜYÜKSARAÇ AYDIN, BEKTAŞ ÖZCAN, IŞIK ERCAN, ÖVER SEMİR, KAÇIN SELÇUK
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
10
2023
1307-9085
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği
7574607
2023-12-29 10:09:37
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/erzifbed/issue/79534/1087462