The Retranslation of Intertextuality: Paul Auster’s New York Trilogy

8686417
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Retranslation of Intertextuality: Paul Auster’s New York Trilogy
DOĞAN İREM CEREN
Istanbul University
İngilizce
12
2023
0
19
55
66
2717-6959
Basılı+Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Çeviribilim>İngilizce Mütercim Tercümanlık>yeniden çeviri
7527718
2024-01-04 20:27:03
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26650/iujts.2023.1277640