8663722
Uluslararası
Özet bildiri
A Critical Analysis of Dryden’s “Of Dramatic Poesy”
AYBAY ERDEM
Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
İngilizce
Yayımlanmış
01.12.2023
Basılı
Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>İngiliz Dili ve Edebiyatı>Amerikan Edebiyatı
Sözlü Sunum
02.12.2023