ÖTEKİLİK BAĞLAMINDA GAYRİMÜSLİM AZINLIKLARIN KULÜP DİZİSİNDE TEMSİLİ

8661903
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
ÖTEKİLİK BAĞLAMINDA GAYRİMÜSLİM AZINLIKLARIN KULÜP DİZİSİNDE TEMSİLİ
COŞKUN AZİZ, BİNGÖL FIRAT
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)
Türkçe
11
2023
8
2
91
110
2528-9519
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Gazetecilik ve Medya Çalışmaları>Gazetecilik
7497235
2023-12-03 20:46:57
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.47107/inifedergi.1331998