Bitlis Deputies and Their Activities in the The Republican Period According to the Archival Records of The Grand National Assembly of Turkey (1923–1950)

8658131
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Bitlis Deputies and Their Activities in the The Republican Period According to the Archival Records of The Grand National Assembly of Turkey (1923–1950)
ÖZDAĞ SUAT
Vakanuvis International Journal of Historical Researches
Türkçe
9
2022
7
2
2149-9535
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
7492678
2023-11-29 16:19:13
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.24186/vakanuvis.1139893