çalıştı 1
Dijital Vatandaşlık ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Düzenleyici Etkisi

Dijital Vatandaşlık ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Düzenleyici Etkisi

8633456
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Dijital Vatandaşlık ve Siber Zorbalık Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Düzenleyici Etkisi
KAPTANGİL ÇALIŞIR İREM, KAPTANGİL KEREM
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
9
2023
13
3
931
952
1308-5549
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış
7463218
2024-01-12 14:32:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3165362