çalıştı 1
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN

8625321
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN
GÖZ MERT MAHİR
Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2023
6
1
1
12
2687-5608
Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Tarihi>Eğitim Tarihi>Milli Mücadele,Kurtuluş Savaşı,Darülfünun,Osmanlı,Türkiye
7453312
2024-01-06 20:03:10
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsebd/issue/80755/1382876