AB-Türkiye İlişkilerinde Parlamenter Diplomasi: Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu

8558826
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
AB-Türkiye İlişkilerinde Parlamenter Diplomasi: Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu
SEVİNÇ HÜSEYİN
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
10
2023
34
40
58
1308-6219
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Dış Politika
7372105
2024-01-04 14:56:08
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.15182/diclesosbed.1260664