8555844
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sağlık Turizmi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
AYDIN RAHMAN, İMAMOĞLU İLYAS KAYS
7th International Conference on Medical & Health Sciences
Türkçe
Yayımlanmış
30.07.2023
Elektronik
https://www.ispecongress.org/saglik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Sağlık Turizmi
Sözlü Sunum
08.07.2023
06.07.2023