çalıştı 1
Divan Şiirinde Aşığın Eğlencesi

Divan Şiirinde Aşığın Eğlencesi

8525628
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Divan Şiirinde Aşığın Eğlencesi
ÖZDİL HATİCE
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe
9
2023
12
127
148
2687-5675
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
7332226
2023-12-27 14:40:05
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat/issue/80029/1338563