çalıştı 1
Sağlık Turizmi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Fourier Yaklaşımı ile Ampirik Olarak İncelenmesi

Sağlık Turizmi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Fourier Yaklaşımı ile Ampirik Olarak İncelenmesi

8518411
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Sağlık Turizmi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Fourier Yaklaşımı ile Ampirik Olarak İncelenmesi
TUTGUN SEYHUN, KÜNÇ SONER
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe
10
2023
11
3
1769
1791
2147-7892
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
7323483
2024-01-03 12:56:38
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3111016