İcra Satış İşlemlerindeki Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli Yargı Yeri

8481096
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
İcra Satış İşlemlerindeki Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli Yargı Yeri
KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Türkçe
4
2023
165
55
74
1304 - 2408
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk> vergi hatası,şikayet,icra takip
7277873
2024-01-11 10:20:08
Özgün Makale
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/Dergi165/64/