çalıştı 1
Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazelinden Hareketle Kaleme Alınmış İki Tehzil

Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazelinden Hareketle Kaleme Alınmış İki Tehzil

8452085
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Şeyhülislam Bahayi’nin “Neylersin” Redifli Gazelinden Hareketle Kaleme Alınmış İki Tehzil
Göktaş Volkan, ÖZDİL HATİCE
RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
Türkçe
6
2023
34
674
691
2148-7782
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
7241767
2023-12-27 14:40:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/78179/1316214