çalıştı 1
Şahi Divanı’nda Efsanevi Şahıslar ve Hayvanlar

Şahi Divanı’nda Efsanevi Şahıslar ve Hayvanlar

8452064
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Şahi Divanı’nda Efsanevi Şahıslar ve Hayvanlar
Ekinci Sevda, ÖZDİL HATİCE
Edebi Elestiri Dergisi
Türkçe
3
2023
7
1
130
143
2602-4616
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
7241759
2023-12-27 14:40:26
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/eeder/article/1221979