8442203
Uluslararası
Tam metin bildiri
Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Üzerine Bir İnceleme.
Koç Necmettin, BOZDOĞAN SELİM
11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)
Türkçe
Yayımlanmış
15.10.2017
Elektronik
https://drive.google.com/drive/my-drive
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Sosyolojisi
Sözlü Sunum
28.09.2017