çalıştı 1
Blok Zinciri İle Gerçek Zamanlı Doğrulanabilir Eğitim Belgeleri

Blok Zinciri İle Gerçek Zamanlı Doğrulanabilir Eğitim Belgeleri

8424106
Uluslararası
Hakemli
Cosmos, Eurasion Scientific Journal index, journal factor, sobiad
Blok Zinciri İle Gerçek Zamanlı Doğrulanabilir Eğitim Belgeleri
AYBERKİN DORUK, BEŞTAŞ MANSUR, ÖZEN ÜSTÜN
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies
Türkçe
7
2018
2657-4695
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
7206868
2024-01-29 13:28:17
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/499482