MERKEZİYETSİZ FİNANS (DeFi)

8424093
Uluslararası
Hakemli
Social Science Research Network, Scientific World Index, Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Eurasian Scientific Journal Index
MERKEZİYETSİZ FİNANS (DeFi)
BEŞTAŞ MANSUR
International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe
1
2023
2459-1149
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Yönetimi>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
7206855
2024-01-29 13:28:25
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3445