Investigation of cheap and useful activated carbon supported catalyst in ammonia boron hydrolysis

8398666
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Investigation of cheap and useful activated carbon supported catalyst in ammonia boron hydrolysis
Beştaş Hatice, ONAT ERHAN, ŞAHİN ÖMER, DEMİRCİ SEVİLAY, BAYTAR ORHAN, İZGİ MEHMET SAİT
JOURNAL OF BORON
Türkçe
6
2023
8
2
59
65
2149-9020
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler>Su ve Atıksu Arıtma>Nanoteknoloji
7174616
2023-12-28 10:59:27
Özgün Makale