çalıştı 1
Lorentz-Darboux Çatısına Göre k ve (k,m)−tip Slant Helisler

Lorentz-Darboux Çatısına Göre k ve (k,m)−tip Slant Helisler

8377606
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Lorentz-Darboux Çatısına Göre k ve (k,m)−tip Slant Helisler
BULUT FATMA, EKER ALİSAMİ
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
6
2023
13
2
1237
1246
2146-0574
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik
7148069
2023-12-28 11:35:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2774610