ORHAN KEMAL UYARLAMALARINDA ÇUKUROVAGERÇEĞİNİN YANSIMALARI

833983
Uluslararası
Hakemli
ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic
ORHAN KEMAL UYARLAMALARINDA ÇUKUROVAGERÇEĞİNİN YANSIMALARI
MASDAR KARA FUNDA
Turkish Stusies
Türkçe
9
2012
7
4
2387
2400
Basılı
Güzel Sanatlar Temel Alanı->Görüntü Sanatları
3124783
2018-04-24 21:26:06
Özgün Makale