çalıştı 1
KADINLIĞIN SIRA DIŞI BİR MAĞDURİYET HİKAYESİ: EĞRETİ GELİNLER

KADINLIĞIN SIRA DIŞI BİR MAĞDURİYET HİKAYESİ: EĞRETİ GELİNLER

8335949
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
KADINLIĞIN SIRA DIŞI BİR MAĞDURİYET HİKAYESİ: EĞRETİ GELİNLER
ŞENGÜL MEHMET BAKIR, KINCAL ELİF
Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi
Türkçe
5
2023
18
287
304
2458-8636
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
7094726
2023-12-28 13:58:05
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2850011