8334983
Uluslararası
Özet bildiri
THE RELATIONSHIP OF NEGATIVE EXTERNALITY AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TÜRKİYE
AYDIN RAHMAN, AYDIN BUKET
3. International Anatolian Congress on Scientific Researh
Türkçe
Yayımlanmış
30.12.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
Sözlü Sunum
27.12.2022