Analysis of wind energy potential of Sakarya Esentepe region Turkey

826202
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Analysis of wind energy potential of Sakarya Esentepe region Turkey
ORAL FARUK, Ekmekçi İsmail, ONAT NEVZAT
ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, PART A: ENERGY SCIENCE AND RESEARCH
İngilizce
11
2012
677
686
1308-772X
Basılı
Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Yenilenebilir Enerji Sistemleri
3359638
2024-03-25 15:51:12
Özgün Makale