çalıştı 1
Özdeş bileşenlerden oluşan genelleştirilmiş n-den k-çıkışlı F sistemlerin güvenilirliği üzerine bir yaklaşım

Özdeş bileşenlerden oluşan genelleştirilmiş n-den k-çıkışlı F sistemlerin güvenilirliği üzerine bir yaklaşım

8249502
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Özdeş bileşenlerden oluşan genelleştirilmiş n-den k-çıkışlı F sistemlerin güvenilirliği üzerine bir yaklaşım
CANPOLAT FATİH MEHMET, ÖZBEY FAHRETTİN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkçe
8
2021
21
4
805
811
2149-3367
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>İstatistik>Olasılık ve Stokastik Süreçler
6986503
2023-03-22 10:38:07
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1181249