DETERMINATION OF DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER LEVELS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

8248346
Uluslararası
Hakemli
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
DETERMINATION OF DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER LEVELS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
SARIKOL EYYÜP, ERDOĞAN RAMAZAN
Centro Universitario La Salle - UNILASALLE
Türkçe
3
2023
15
36
321
338
2237-8049
Basılı+Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
6985113
2023-12-28 23:53:05
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.18316/rcd.v15i36.10798