Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Çanak-Çömleksiz Neolitik A Evresi Mimarisi ve “Nemrik Kültürü” Sorunsalı

8242774
Ulusal
Hakemli
ULUSAL HAKEMLİ
Boncuklu Tarla Güneydoğu Alanı Çanak-Çömleksiz Neolitik A Evresi Mimarisi ve “Nemrik Kültürü” Sorunsalı
ÇİFTÇİ YUNUS, KODAŞ ERGÜL, ÖZKAN KAZIM
TUJANES
Türkçe
1
2021
E-2717-6274
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Arkeoloji>Neolitik Çağ>Yerleşim Arkeolojisi>Erken Tunç Çağ
6978263
2024-01-03 13:25:36
Özgün Makale