çalıştı 1
COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİTLİS ÖRNEĞİ

COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİTLİS ÖRNEĞİ

8242730
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİTLİS ÖRNEĞİ
KORKUTAN MAHSUM, MENTEŞ NURETTİN, KORKUTAN MÜMTAZ
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
2
2023
32
300
323
1308 - 6219
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi
6978194
2023-12-28 00:14:49
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/diclesosbed/issue/76043/1247388