Muhteva olarak şehrengiz niteliği taşıyan üç manzume: “der vasf-ı Yenişehr-i Fenar” (Yenişehirli Avni), “şehr-i Edirne’nün evsafıdur” (Edirneli Örfi Mahmud ağa), “şehr-i Bitlis redifli şiir” (Müştak Baba)

8231618
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Muhteva olarak şehrengiz niteliği taşıyan üç manzume: “der vasf-ı Yenişehr-i Fenar” (Yenişehirli Avni), “şehr-i Edirne’nün evsafıdur” (Edirneli Örfi Mahmud ağa), “şehr-i Bitlis redifli şiir” (Müştak Baba)
KIZILTAŞ MAŞALLAH
Rumelide Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2020
0
19
413
442
2148-7782
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
6964676
2023-02-28 21:34:31
Özgün Makale
file:///C:/Users/Win10/Downloads/2020-19-26-kiziltas--m--muhteva-olarak-sehrengiz-niteligi-tasiyan-uc-manzume---der-vasf-i-yenisehr-i-fen-r---yenisehirli-avn---sehr-i-edirne-nun-evs-fidur---edirneli-orf--mahmud-aga---sehr-i-bitlis-redifli-siir%20(2).pdf