çalıştı 1
ŞAİRİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR HZ. ALİ CENKNAMESİ: HZ. ALİ’NİN MELİK İLE CENGİ

ŞAİRİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR HZ. ALİ CENKNAMESİ: HZ. ALİ’NİN MELİK İLE CENGİ

8231321
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
ŞAİRİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR HZ. ALİ CENKNAMESİ: HZ. ALİ’NİN MELİK İLE CENGİ
KIZILTAŞ MAŞALLAH
Edebi Eleştiri Dergisi
Türkçe
1
2021
5
1
57
96
2602-4616
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı >null[Hz. Ali, tenkitli metin, dini-kahramanlık hikayeleri, cenkname]
6964286
2023-02-28 21:34:10
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/61088/858768