KAMU POLİTİKALARI VE YASA(LAŞTIR)MA: TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

8149706
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
KAMU POLİTİKALARI VE YASA(LAŞTIR)MA: TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
ERAT VEYSEL, DEMİRKANOĞLU YAHYA
Inonu University
Türkçe
12
2022
11
2
428
442
2147-0936
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
6862730
2024-01-06 23:05:56
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.54282/inijoss.1123052