çalıştı 1
X, Y ve Z Kuşaklarının Kentsel Alanları Kullanım Şekilleri ve Kentten Beklentileri

X, Y ve Z Kuşaklarının Kentsel Alanları Kullanım Şekilleri ve Kentten Beklentileri

8132484
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
X, Y ve Z Kuşaklarının Kentsel Alanları Kullanım Şekilleri ve Kentten Beklentileri
DEMİRCİ KIVANÇ
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2022
6
2
59
90
2651-3234
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Kent Planlaması,Kent Algısı,Kuşaklar,Yaşam Tarzı Farklılıkları
6841123
2023-10-26 11:59:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2291569