çalıştı 1
Gelir Dağılımı Eşitsizlikleriyle Mücadelede Vergilerin Rolü

Gelir Dağılımı Eşitsizlikleriyle Mücadelede Vergilerin Rolü

8098298
Uluslararası
Hakemli
Asos, İndex Copernicus, Cite Factor, Cosmos
Gelir Dağılımı Eşitsizlikleriyle Mücadelede Vergilerin Rolü
KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2020
9
2
331
340
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Gini katsayısı, gelir dağlımı, gelir vergisi
6799254
2024-01-10 00:30:21
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/59327/794607