çalıştı 1
Vergi Rekabetinde Hedef Değişken ve Modern Rekabeti Teknikleri

Vergi Rekabetinde Hedef Değişken ve Modern Rekabeti Teknikleri

8098041
Uluslararası
Hakemli
asos, copernicus, cite factor, journal factor
Vergi Rekabetinde Hedef Değişken ve Modern Rekabeti Teknikleri
KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2018
7
1
143
157
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>vergi cennetleri, kurumlar vergisi
6798947
2024-01-11 12:25:24
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/424024