Latin Amerika’da 21. Yüzyıl Sosyalizminin Restorasyonu: Bolivya ve Peru Örnekleri

8086083
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Latin Amerika’da 21. Yüzyıl Sosyalizminin Restorasyonu: Bolivya ve Peru Örnekleri
KIŞLALIOĞLU CANAN
Akdeniz İİBF Dergisi
Türkçe
11
2022
22
2
46
57
2667-7229
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Amerika Çalışmaları>Uluslararası Siyaset
6784038
2023-01-06 22:08:53
Özgün Makale