8079173
Uluslararası
Özet bildiri
Türkiye’de Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Çevre Kirliliği ve Globalleşme
SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Anadolu 9th International Conference On Social Sciences
Türkçe
Yayımlanmış
20.06.2022
Elektronik
https://www.anadolukongre.org/_files/ugd/7cf5ba_362763adc4b84c17b3d60f1982619947.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Sözlü Sunum
12.06.2022
11.06.2022