çalıştı 1
HEMŞİRE VE EBELERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ BİTLİS ÖRNEĞİ

HEMŞİRE VE EBELERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ BİTLİS ÖRNEĞİ

8004360
Ulusal
Hakemli
ROAD
HEMŞİRE VE EBELERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ BİTLİS ÖRNEĞİ
TETİK METİN HATİCE, AKYİĞİT ALBAYRAK ELİF, GÜZEL ALİ, YİĞİT FERİDE
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi
Türkçe
12
2020
6
2
87
100
2458-7621
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
6682391
2023-10-22 23:50:48
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kashed/issue/58386/727819