çalıştı 1
TBL-MAC: Doğrusal Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Yeni Bir Ortam Erişim Kontrol Protokolü

TBL-MAC: Doğrusal Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Yeni Bir Ortam Erişim Kontrol Protokolü

7998015
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
TBL-MAC: Doğrusal Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Yeni Bir Ortam Erişim Kontrol Protokolü
ÇIBUK MUSA, ARI DAVUT, AĞGÜN FİKRİ, BUDAK ÜMİT
International Journal of Engineering Research and Development
Türkçe
7
2022
14
2
561
580
1308-5514
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgisayar Yazılımı>Adli Bilişim>Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
6674617
2023-01-03 09:08:50
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/umagd/issue/71387/1062421