çalıştı 1
Türkiye’de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması

Türkiye’de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması

7919984
Uluslararası
Hakemli
Scopus
Türkiye’de Tüketicilerin Yerel Bal Ödeme Taleplerini Etkileyen Faktörler: TRB1 Bölgesinde Bir Kesit Çalışması
TATLI HALİM, KOÇ BEŞİR, BARAK DOĞAN
Uludağ Arıcılık Dergisi
Türkçe
11
2022
22
2
130
147
2687-5594
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Tarım Ekonomisi
6576072
2023-01-06 18:10:21
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluaricilik/issue/73408/1088402