7912237
Uluslararası
Özet bildiri
THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC HEALTH EXPENDITURES AND INFLATION DURING THE PANDEMIC PERIOD
AYDIN RAHMAN
5th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES
Türkçe
Yayımlanmış
22.10.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası>Büyüme>Sağlık Yönetimi
Sözlü Sunum
25.09.2022
23.09.2022