7910622
Uluslararası
Tam metin bildiri
A Research on Health and Education Expenditures: The Case of Azerbaijan
AYDIN RAHMAN
International Scientific Research Congress
Türkçe
Yayımlanmış
27.05.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel İktisat>Kalkınma İktisadı
Sözlü Sunum
30.04.2022
27.04.2022