çalıştı 1
Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211s.

Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211s.

7860434
Ulusal
Hakemli
Advanced Scienses Index, Asos İndeks, İsam, ISI Internatıonal Scientific Indexing, ICI World of Journals Indexcopernicus,
Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211s.
ÖZDİL HATİCE
Bitlis İslamiyat Dergisi
Türkçe
6
2022
4
1
154
157
2687-2102
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
6502728
2023-12-27 14:40:34
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider/issue/70240/1118960