7828949
Uluslararası
Özet bildiri
AFRİKA'DAKİ İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİNİN TASFİYE SÜRECİNİN (DEKOLONİZASYON) İDEOLOJİK VE FİKRÎ ARKA PLANI
ATEŞ MUSTAFA
I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022) / I. International Cogress of Social Sciences (ICSS-2022)
Türkçe
Yayımlanmış
01.09.2022
Elektronik
https://www.nobelyayin.com/i-uluslararasi-sosyal-bilimler-kongresi-usbk-2022-i-international-cogress-of-social-sciences-icss-2022-bildiri-ozetleri-kitabi_18674.html
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Afrika Çalışmaları
Sözlü Sunum
08.06.2022