çalıştı 1
Tyana (Kemerhisar) Kazısı Geç Osmanlı Dönemi Fincan ve Lüle Buluntuları

Tyana (Kemerhisar) Kazısı Geç Osmanlı Dönemi Fincan ve Lüle Buluntuları

7818450
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Tyana (Kemerhisar) Kazısı Geç Osmanlı Dönemi Fincan ve Lüle Buluntuları
KARASU YUNUS EMRE, AYDOĞAN İŞLER NESRİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
9
2022
20
3
269
288
1304-4796
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sanat Tarihi>Türk-İslam Sanatları Tarihi>Kentsel Arkeoloji>Kültürel ve Doğal Miras
6452413
2023-01-02 14:26:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2354625